ΑΝΑΚΛΗΣΗ PTINOLIN

Η εταιρία HELP ΑΒΕΕ, για προληπτικούς λόγους, προβαίνει, σε άμεση ανάκληση

 των παρτίδων PTINOLIN 150MG F.C TABS (παραγωγός δραστικής UQUIFA) 

 

Συγκεκριμένα η ανάκληση αφορά τις παρακάτω παρτίδες των φαρμακευτικών προϊόντων:

 

Α/Α
Προϊόν
Αριθμός Παρτίδας
Ημερομηνία Λήξης
1Ptinolin f.c. tab 150mg/tab
60037
6/2020
2Ptinolin f.c. tab 150mg/tab
60047
8/2020
3Ptinolin f.c. tab 150mg/tab
60018
1/2020
4Ptinolin f.c. tab 150mg/tab
60028
1/2020
5Ptinolin f.c. tab 150mg/tab
60068
10/2020Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 10/10/2019.