ΑΝΑΚΛΗΣΗ VERLOST

Η εταιρία RAFARM, προχωράει σε εθελοντική ανάκληση, για όλες τις παρτίδες του προϊόντος VERLOST 150 mg


Η ανάκληση πραγματοποείτα προληπτικά παρά το γεγονός ότι το πιστοποιητικό καταλληλότητας (CEP)

του παραγώγου UQUIFA για τη δραστική ουσία ρανιτιδίνη βρίσκεται σε ισχύ.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 10/10/2019.