ΑΝΑΚΛΗΣΗ EPADOREN SYR

Η εταιρία DEMO ABEE, προχωράει σε εθελοντική ανάκληση, για το σιρόπι EPADOREN 75MG/5ML, στις συγκεκριμένες παρτίδες:


  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 170615.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 170642.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 170643.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 171458.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 171576.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 171604.
  • EPADOREN 75mg/5ml syr με αριθμό παρτίδας 180176.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 10/10/2019.