ΑΝΑΚΛΗΣΗ TERRA FORTE 100ML


Η εταιρία GENECOM προχωράει σε ανάκληση του φαρμακευτικού σκευάσματος

TERRA FORTE 100ML με Αρ. Παρτίδας AJ7650,

λόγω τεχνικού προβλήματος στην παραγωγή του προϊόντος (μικρή αλλοίωση στη γεύση του).


Παρακαλούμε, να γίνει ΑΜΕΣΑ επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 07/04/2020.