ΔΙΑΓΡΑΦΗ LUXUMIA ΑΠΟ ΗΔΙΚΑ

Αγαπητοί Συνεργάτες,

σας ενημερώνουμε ότι το προϊόν της Sanofi LUXUMIA και στις δύο μορφές του

έχει διαγραφεί από την ΗΔΙΚΑ και δεν μπορεί πλέον να συνταγογραφηθεί. 


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο - χωρίς τη χρήση παγοκύστης, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 17/03/2023.