ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ: Νεότερη ενημέρωση Ελλείψεων Διαθεσιμότητας

Αγαπητές/οί συνάδελφοι και συνεργάτες, σας παραθέτουμε την νεότερη ενημέρωση για:

 

·         Ελλείψεις διαθεσιμότητας λόγω καθυστερημένων παραδόσεων



 

·         Διακοπές διαθεσιμότητας Strattera caps 10mg & ABASAGLAR INJ.SOL.100U/ML 2BTX5PF.PENX3ML (KWIKPEN 80U) -συσκευασία των 10 πενών-