ΑΝΑΚΛΗΣΗ ZOLANDIL CAPS


Η εταιρία LIBYTEC ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προχωράει σε ανάκληση του φαρμακευτικού σκευάσματος

Zolandil Capsules 28*40 mg με LOT LC49588, λόγω σφάλματος στο εοφόσημο του προϊόντος.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 12/03/2020.