ΑΝΑΚΛΗΣΗ EPISTATUS LIQUID

Η εταιρεία Special Products LTD προχωράει σε ανάκληση του φαρμακευτικού σκευάσματος

EPISTATUS LIQUID 10MG/1ML με LOT 191111C1, λόγω πιθανής προβληματικής συσκευασίας.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 12/06/2020.