ΑΝΑΚΛΗΣΗ ABSTRAL 200MG

Η εταιρία anaBIOsis προχωράει σε εθελοντική ανάκληση του φαρμακευτικού σκευάσματος

Abstral 200MG TABS με αρ. παρτίδας 608243402.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 30/07/2020.