ΑΝΑΚΛΗΣΗ SARS COV-2 RAPID TEST YUNRUI

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων αποφάσισε την ανάκληση του σκευάσματος

SARS-COV-2 RAPID TEST Χ1 INFLUENZA A+B TEST YUNRUI (κωδ.: 00094969) της κατασκευάστριας εταιρείας GUANGZHOU YUNRUI MEDICAL TECHNOLOGY CO.

καθώς δεν πληροί τις διατάξεις της νομοθεσίας << Περί In Vitro Διαγνωστικών Ιατροτεχνολογικών προϊόντων >>.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 10/05/2023.