Αναφορά Ελλείψεων Novartis

Παρακάτω παρατίθενται τα προϊόντα που βρίσκονται σε έλλειψη λόγω καθυστερημένης παράδοσης και αποδέσμευσης από το εργοστάσιο παραγωγής.

Οι ημερομηνίες αποκατάστασης των ελλείψεων είναι εκτιμώμενες  και όχι δεσμευτικές και υπόκεινται σε μεταβολές.


Τελευταία ενημέρωση: 17/11/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1701642

HYCAMTIN CAPS 1MG/CAP BTX10

4-Jul-22

30-Nov-23

1702113

HYCAMTIN 0.25MG 10HGC HP BE

13-Jan-23

30-Nov-23

734266

MIFLONIDE HGCI 200MCG DUP (6X10) B0 GR

14-Nov-23

08-Dec-23

701255

CODIO FCT160/251X14GR

17-Nov-23

07-Dec-23

716621

EXFORGE HCT FCT 160/25/10MG (2X14) R29

27-Sept-23

24-Nov-23

734267

MIFLONIDE HGCI 400MCG DUP (6X10) B0 GR

22-Sept-23

24-Nov-23

1701392

OMNITROPE 10MG/1.5ML 1LICA SP GR

15-Nov-23

18-Dec-23

138186

SANDOSTAT.LIAM 0.5MG1ML 1X5 GR

09-Nov-23

11-Dec-23

130751

SYMMETREL SGC 100MG 1X60 GR

18-Apr-23

25-Jan-24

150024

TRILEPTAL FCT 600MG 5X10 GR

16-11-23

24-Nov-23

701130

VOLTAREN FAST 7X3 50MG

25-10-23

30-Nov-23


 ενημέρωση: 24/10/2023

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΟ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1701642

HYCAMTIN CAPS 1MG/CAP BTX10

4-Jul-22

30-Nov-23

1702113

HYCAMTIN 0.25MG 10HGC HP BE

13-Jan-23

30-Nov-23

131180

CO-DIOV. FCT 80/12.5MG 1X14 GR

20-Oct-23

07-Nov-23

716621

EXFORGE HCT FCT 160/25/10MG (2X14) R29

27-Sept-23

10-Nov-23

734267

MIFLONIDE HGCI 400MCG DUP (6X10) B0 GR

22-Sept-23

10-Nov-23

751076

PIQRAY FCT 200+50MG ACP (4X7+4X7) R29

18-Oct-23

25-Oct-23

130751

SYMMETREL SGC 100MG 1X60 GR

18-Apr-23

11-Dec-23

150023

TRILEPTAL FCT 300MG 5X10 GR

05-Oct-23

13-Nov-23

719502

VOLTAREN R FCT 75MG2X10 GR

11-Sept-23

31-Oct-23