Ανάκληση TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα

Η εταιρία Genecom Ιατρικά Φαρμακευτικά προβαίνει σε εθελοντική - προληπτική ανάκληση της παρτίδας 23A662, του Συμπληρώματος Διατροφής TERRA FORTE Πόσιμο Διάλυμα.


Ο λόγος αυτής της απόφασης είναι ότι, σε μερικά τεμάχια αυτής της παρτίδας του προϊόντος, κατά το πρώτο άνοιγμα του φιαλιδίου έλαβε χώρα εκτόνωση αεριού

με ταυτόχρονη υπερχείλιση μέρους του περιεχομένου υγρού διαλύματος, φαινόμενο που αποτελεί σημαντική απόκλιση από τις ισχύουσες προδιάγραφες του προϊόντος.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 23/11/23.