ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ KEPPRA ΠΟΣΙΜΟΥ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ 100 mg/ml (150mL) 3mL syringe

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η εταιρεία UCB Α.Ε. προβαίνει σε εθελοντική ανάκληση κλάσης ΙΙ της παρτίδας 23I08 (ημερομηνία λήξης 31/08/2026) ,

του προϊόντος KEPPRA ORAL.SOL 100MG/ML BTx1 φιάλη x150ML +1 σύριγγα x3ML.


Καμιά άλλη παρτίδα δεν επηρεάζεται από αυτή την ανάκληση.


Ο λόγος της ανάκλησης, είναι ένα ελάττωμα που αφορά στην σύριγγα των 3mL που συνοδεύει το προϊόν, στην οποία παρατηρήθηκε αποκόλληση του κόκκινου μελανιού της δοσομετρικής επισήμανσης.

Υπολογίζεται ότι κατά μέγιστο, το 1,7% των συσκευασιών που επηρεάζονται δύναται να φέρει ελαττωματική σύριγγα. Οι δοσομετρικές σύριγγες που είναι ελαττωματικές λόγω του ελαττώματος αυτού,

δεν θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν για δοσομέτρηση. Τονίζεται ότι το μπουκάλι και το φάρμακο δεν επηρεάζονται από το ποιοτικό θέμα.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στον συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που πήρατε από εμάς, έως 22/04/2024.