ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ZANIPRAM OR SO D 40MG/ML BTx1 FLx15ML

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η εταιρεία VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. προβαίνει σε εθελοντική ανάκληση των παρτίδων 23154 και 23155 του προϊόντος 

ZANIPRAM OR SO D 40MG/ML BTx1 FLx15ML, λόγω απόκλισης στον ποσοτικό προσδιορισμό της δραστικής ουσίας.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στον συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 31/05/2024.