ΑΝΑΚΛΗΣΗ VIOFER PS.OR.SOL 300mg/15g

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η εταιρεία VIOFAR LTD προβαίνει σε ανάκληση της παρτίδας 19723 του φαρμακευτικού προϊόντος VIOFER PS.OR.SOL. 300mg/15g

λόγω του ότι κατά τον έλεγχο εμφάνισης της πρωτογενούς συσκευασίας παρατηρήθηκαν μη κανονικά ευρήματα

(εντοπίσθηκαν υπολείμματα πλαστικού στο λαιμό ή/και στο υποπώμα φιαλιδίων μετά την αποσφράγιση τους, διαπιστώθηκε διαρρηγμένος 

δακτύλιος ασφαλείας σε ορισμένα φιαλίδια) βάση της υπ' αριθμ. 98/24 Έκθεσης Δοκιμών/Αναλύσεων της Δ/νσης Εργαστηρίων του ΕΟΦ.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στον συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 14/06/2024.