ΑΝΑΚΛΗΣΗ RIVAROXABAN VIATRIS 15mg, 20mg

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η εταιρεία VIATRIS HELLAS LTD προβαίνει σε ανάκληση όλων των ποσοτήτων Rivaroxaban Viatris 15mg και 20mg με κωδικούς:

    - RIVAROXABAN TAB 20MG 28BL CY/GR MY

    - RIVAROXABAN TAB 15MG 28BL CY/GR/MY,

σε εκτέλεση σχετικής δικαστικής προσωρινής διαταγής που προβλέπει την απόσυρση των περιεκτικοτήτων 15mg και 20mg του

σκευάσματος Rivaroxaban Viatris και την παύση συγκεκριμένων εμπορικών και συναφών ενεργειών μέχρι νεωτέρας.


Η εταιρεία διευκρινίζει πως η επιστροφή των άνω μορφών επ' ουδενί δεν σχετίζεται με θέματα ποιότητας ή ασφάλειας του σκευάσματος,

αλλά αφορά αποκλειστικά σε προσωρινή δικαστική απαγόρευση στα πλαίσια αντιδικίας που σχετίζεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.


Εφιστούμε επίσης την προσοχή σας ότι η απόσυρση και επιστροφή δεν αφορά στις περιεκτικότητες 2,5mg και 10mg του Rivaroxaban Viatris, οι οποίες

δεν περιλαμβάνονται στην παραπάνω απαγόρευση και συνεπώς δεν αποσύρονται και δεν παύεται προσωρινά η κυκλοφορίας τους.


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στον συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως 20/06/2024.