ΑΝΑΚΛΗΣΗ LENTOGEST INJ.SOL 341MG/2ML BT x 1AMP x 2ML

Αγαπητοί συνεργάτες,


Η Ι.Φ.Ε.Τ. ΜΑΕ προβαίνει σε ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ όλων των παρτίδων του προϊόντος 

LENTOGEST INJ.SOL 341MG/2ML BT x 1AMP x 2ML.


Ο λόγος την ανάκλησης είναι πως πλέον έχει αποδειχθεί πως η σχέση οφέλους/κινδύνου της δραστικής

hydroxyprogesterone caproate είναι αρνητική. 


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στον συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που πήρατε από εμάς, έως 12/07/2024.