ΑΦΑΙΡΕΣΗ IVOR 2500/3500IU

Η εταιρία ΒΙΑΝΕΞ δέχεται τις επιστροφές από τα προϊόντα IVOR 2500IU X10SYR τα οποία έχουν αφαιρεθεί από την πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ οπότε και δεν συνταγογραφούνται.

Είναι απαραίτητο οι συσκευασίες να βρίσκονται σε αρίστη κατάσταση και να τηρηθούν οι απαιτούμενες συνθήκες μεταφοράς και φύλαξης. 


Παρακαλούμε, να γίνει επιστροφή στο συνεταιρισμό, σε ξεχωριστό δελτίο, των διαθέσιμων ποσοτήτων που προμηθευτήκατε από εμάς, έως  Παρασκευή 22/01/2021.